STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL

Reference Number: PR211715, Press Release Issue Date: Sep 20, 2021
 

Il-Ministru Clyde Caruana jżur l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji


Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana żar l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, bħala parti mill-kampanja ta’ qabel il-baġit bit-tema “X’pajjiż tixtieq tħalli lil uliedek?” Fiż-żjara tiegħu, il-Ministru laqa’ lill-Kap Eżekuttiv il-ġdid tal-Awtorità is-Sur Joseph Gavin. 

Il-Ministru Caruana ddeskriva l-impenn tas-Sur Gavin bħala parti mir-ristrutturar meħtieġ biex jissaħħu s-servizzi finanzjarji ta’ pajjiżna. Huwa qal li matul is-snin is-servizzi finanzjarji kkontribwew bil-kbir fil-valur miżjud gross u f’eluf ta’ karrieri b’pagi tajbin fis-suq tax-xogħol Malti. Il-Ministru kompla billi qal li “L-ammont ta’ xogħol li jrid isir f’dan is-settur huwa sinifikanti, imma lkoll nafu li dan ilu żmien twil ġej. Huwa l-impenn personali tiegħi li nara li dan iseħħ, u pass pass inwettqu l-viżjoni li dan is-settur u dan il-pajjiż jistħoqqilhom għas-snin li ġejjin.”


pr211715a.png


Il-Kap Eżekuttiv il-ġdid, is-Sur Joseph Gavin qal, “Hekk kif bdejt il-ħidma tiegħi fl-Awtorità, nagħraf li dawn huma żminijiet ta’ sfida. Flimkien maċ-Chairman u t-tim Eżekuttiv, kommessi li nikkollaboraw mill-viċin man-National Coordinating Committee mmexxija mill-Gvern u l-entitajiet li jagħmlu parti minnha biex inkomplu nagħtu l-assistenza tagħna sabiex Malta timxi ’l quddiem. Il-mandat tal-MFSA għas-sena li ġejja jiffoka fuq aktar effiċjenza fil-proċessi regolatarji u titjib fil-kultura u kondotta tal-industrija permezz ta’ superviżjoni dettaljata u infurzar effettiv. Għandi fiduċja kbira fid-determinazzjoni li għandna biex nibnu settur tas-servizzi finanzjarji attraenti u fl-istess ħin wieħed li hu regolat bi sħiħ.”

Min-naħa tiegħu, iċ-Ċermen John Mamo qal, “Huwa bi pjaċir li nilqa’ lil Clyde Caruana, Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol ġewwa l-uffiċini tal-MFSA, filwaqt li nirringrazzjah għas-sapport tiegħu. Ħerqan biex naħdem mal-Kap Eżekuttiv il-ġdid tal-MFSA Joseph Gavin, li persważ li permezz tal-ħidma tiegħu u l-esperjenza li jġib miegħu se jkun qed imexxi l-awtorità ’l quddiem.”


pr211715c.png


Matul il-ġimgħat li ġejjin il-Ministru Caruana se jkompli biż-żjarat tiegħu f’numru ta’ entitajiet oħra sabiex ikompli jwassal il-viżjoni tal-Gvern għall-Baġit li ġej.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE AND EMPLOYMENT

Minister Clyde Caruana visits the Malta Financial Services Authority


Minister for Finance and Employment Clyde Caruana visited the Malta Financial Services Authority as part of the pre-budget campaign “X’pajjiż tixtieq tħalli lil uliedek?”, welcoming onboard new CEO Mr Joseph Gavin. 

Minister Caruana described Mr Gavin’s engagement as part of the restructuring to strengthen the local financial services. Over the years, the financial services have significantly contributed to gross value added and thousands of real highly paid careers to the Maltese Market. 


pr211715b.png


“The amount of work that needs to be done is significant, but we all know this has been a long-time coming. It is my personal commitment to see this through, and step-by-step lay the vision for the years to come that this sector and our country deserves,” said the Minister.

Newly appointed CEO, Mr Joseph Gavin said, “As I join the Authority during these challenging times, together with the Chairman and the Executive team, I am set on collaborating closely with the government’s National Coordinating Committee and the entities within to keep providing our assistance for Malta to move beyond this phase. The MFSA’s mandate for the year to come will be to enhance the efficiency of its regulatory processes and drive improvement in the culture and conduct of the industry, through intrusive supervision and effective enforcement. I have great faith in our resolve to build a vibrant financial services sector that is robustly regulated.”


pr211715d.png


Chairman John Mamo said “I am pleased to welcome Clyde Caruana, Minister for Finance and Employment at the MFSA offices, and thank him for his ongoing support. I also look forward to working with Joseph Gavin, our new CEO at the MFSA, whom I can describe as the right man at the right time and in the right place.”

Over the coming weeks, Minister Caruana will continue his visits to several other entities to convey the Government’s vision for the forthcoming Budget.