AĠĠORNAMENT TAL-MAPPA ĠEOLOĠIKA TAL-GŻEJJER MALTIN

AĠĠORNAMENT TAL-MAPPA ĠEOLOĠIKA TAL-GŻEJJER MALTIN

Reference Number: PR221745, Press Release Issue Date: Dec 15, 2022
 Il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol, permezz tad-Dipartiment tal-Blata Kontinentali, illum nieda l-mappa ġeoloġika aġġornata tal-Gżejjer Maltin.

L-aħħar aġġornament tal-mappa ġeoloġika kien sar fl-1993 meta l-mappa ġiet ippubblikata fuq skala ta’ 1:25000. Il-mappa issa saret mill-ġdid fuq skala aktar dettaljata ta’ 1:10,000 mill-British Geological Survey.

 

Din il-mappa l-ġdida hija bbażata fuq informazzjoni miġbura minn diversi sorsi inkluż stħarriġ estensiv fuq il-post, li sar mill-British Geological Survey. Sar proċess ta’ konsultazzjoni ma’ diversi entitajiet qabel it-tnedija tal-mappa kif ukoll konsultazzjoni mal-publiku permezz tas-sit tad-Dipartiment tal-Blata Kontinentali.

Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana faħħar ir-riċerka li saret mid-dipartiment tal-Blata kontinentali li tippermettilna nifhmu aħjar it-territorju tal-pajjiż u minn xiex hu magħmul. Huwa stqarr li, minkejja li t-territorju jinkludi biss 316 km2 ta’ art, il-blata kontinentali hi mifruxa fuq 70,000 km2.

 

Il-kobor tal-blata kontinentali jippreżenta opportunità għall-Gvern biex jespandi l-għanijiet ekonomiċi tiegħu u jinvesti fl-enerġija rinnovabbli mingħajr ma jaffettwa lil xtutna viżwalment.

Permezz tal-iżvilupp taż-żona ekonomika esklussiva, li tinsab bejn it-tnax u l-ħamsa u għoxrin mil nawtiku ’l bogħod minn xtutna, jistgħu jiġu akkomodati teknoloġiji ġodda li ser jgħinu biex jiġi sostnut it-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż.

Il-mapep aġġornati se jkunu disponibbli għall-pubbliku mingħajr ħlas fuq is-sit tad-Dipartiment tal-Blata Kontinentali.

 

​______________________________________________________________________________________________________________________

UPDATE OF THE GEOLOGICAL MAP OF THE MALTESE ISLANDS


The Ministry for Finance and Employment, through the Continental Shelf Department, has today launched the updated geological map of the Maltese Islands.

The last update of the geological map was made in 1993 when the map was published at a scale of 1:25000. The map has now been resurveyed at a much more detailed scale of 1:10,000 by the British Geological Survey.


The updated map is based on information gathered from various sources including extensive field surveys carried out by the British Geological Survey. A consultation process with various entities as well as a public consultation through the Continental Shelf department website have been carried out prior to the release of the map.

The Minister for Finance and Employment Clyde Caruana praised the research carried out by the Contintental Shelf Department which will allow for a better understating of our territories’ attributes. He stated that, even though Malta’s territory comprises of just 316 km2 of land, its continental shelf accounts to 70,000 km2.


This abundance of continental shelf presents an opportunity for the Government to expand its economic goals and invest in renewable energy without effecting Malta’s shoreline visually. Through the development of the exclusive economic zone, which lies between 12 and 25 nautical miles from Malta’s shores, new technologies can be accommodated which will sustain growth in the Maltese economy.

The updated maps will, as of today, be made publicly available free of charge on the Continental Shelf Department website