ESTENSJONI TAD-DATA SA META TISTA’ TINTBAGĦAT IL-FORMOLA TAT-TAXXA

ESTENSJONI TAD-DATA SA META TISTA’ TINTBAGĦAT IL-FORMOLA TAT-TAXXA

Reference Number: PR201343, Press Release Issue Date: Jul 14, 2020
 

​Il-Kummissarju tat-Taxxi javża li dawk l-individwi li huma mitluba jimlew il-Formola tat-Taxxa, li normalment tintbagħat sal-aħħar ta’ Ġunju, jistgħu jagħmlu dan sal-aħħar ta’ Awwissu. 

Din tapplika kemm għal dawk l-individwi li jimlew il-formola tat-taxxa b’mod manwali kif ukoll għal dawk li jużaw is-servizz elettroniku. 

Wieħed għandu jirċievi l-formola tat-taxxa bil-posta. Min jixtieq jibgħat il-formola tat-taxxa elettronikament għandu jidħol fuq is-sit elettroniku mytax.cfr.gov.mt.

Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jċempel fuq in-numru 153. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extension of the date by which the Income Tax Return should be sent

The Commissioner for Revenue notifies that those individuals who are required to file a Tax Return, which is usually submitted by the end of June, will be allowed to do so until the end of August.

This applies to all individuals who file the Tax Return, whether by sending it by post or by using the online facility. 

The tax return should be received by post. Persons who wish to submit the return electronically should access the website mytax.cfr.gov.mt.

For further information, one should call on the number 153.