Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza

 

L-applikazzjonijiet jintbagħtu għal eżenzjoni mit-taxxa ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi bil-mutur taħt l-Artikolu 19 tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta’ Vetturi bil-Mutur (Kap. 368) u r-Regolament 4 tar-Regoli ta’ Eżenzjoni mir-Reġistrazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur (LS 368.01). Id-deċiżjonijiet huma ppubblikati skont SL 368.01.


Data Nru. ta’ Referenza Nru. ta’ Reġistrazzjoni Tip ta’ Vettura Deċiżżjoni tal-Bord
19/02/2020 MF/42/09/3008 BX51XYY Audi A3 Miċħuda
19/02/2020 MF/42/09/2971 KC16FTU Range Rover Sport Approvata
19/02/2020 MF/42/09/3010 PN14WHG Honda Jazz Miċħuda

 

Chairperson
għall-bord tad-Deċiżjonijiet dwar Eżenzjoni mit-Taxxa ta’ Reġistrazzjoni minħabba Trasferiment fir-Residenza

Skip to content